Γυάρος

Ελληνικό νησί Γυάρος

Η Γυάρος είναι ένα Ελληνικό νησί του Αιγαίου πελάγους που ανήκει στις Κυκλάδες. Βρίσκεται μεταξύ των νησιών της Άνδρου της Σύρου και της Τζιάς. Η Γυάρος είναι ένα άγονο και ακατοίκητο νησί, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί σαν τόπος εξορίας πολιτικών κρατουμένων από το σύγχρονο Ελληνικό κράτος. Το 2002 η Γυάρος ή Γιούρα όπως είναι το άλλο όνομα χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος, ενώ το 2019 θεσμοθετήθηκε ως Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή.

Γυάρος