Δονούσα

Ελληνικό νησί Δονούσα

Η Δονούσα είναι Ελληνικό νησί του Αιγαίου και ανήκει στις Κυκλάδες. Παρόλο που είναι αρκετά απομακρυσμένη ανήκει στο σύμπλεγμα των Μικρών Κυκλάδων. Μαζί με την Αμοργό είναι τα ανατολικότερα νησιά των Κυκλάδων. Η απόσταση είναι λογικό να μεγαλώνει την απομόνωση της Δονούσας. Είναι χαρακτηριστική η ιστορία ότι οι κάτοικοι της Δονούσας έμαθαν την έξωση του βασιλιά Όθωνα 14 χρόνια μετά,  όταν τους επισκέφθηκε ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α΄.

Δονούσα

Το 2019 η Δονούσα έγινε γνωστή για πιο σπουδαίο λόγο καθώς οι επαγγελματίες του νησιού αποφάσισαν να σταματήσουν την χρήση πλαστικών μιας χρήσης και έτσι η Δονούσα έγινε πρώτη από όλα τα νησιά του Αιγαίου καθαρή από τα πλαστικά.