Θύμαινα

Ελληνικό νησί Θύμαινα

H Θύμαινα είναι Ελληνικό νησί στο Αιγαίο. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων, τα νησιά που βρίσκονται στο κεντρικό Αιγαίο ανάμεσα στην Ικαρία και την Σάμο

Θύμαινα