Καστός

Ελληνικό νησί Καστός

Ο Καστός είναι Ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος πολύ κοντά στο νησί Κάλαμος. Ο Καστός ανήκει στην Λευκάδα ενώ η επικοινωνία γίνεται με την απέναντι ακτή της Αιτωλοακαρνανίας μέσω του  Μύτικα. Ο Καστός μαζί με όλα τα υπόλοιπα νησιά και νησίδες που βρίσκονται  κοντά στην Λευκάδα και την Αιτωλοακαρνανίας ονομάζονται Τηλεβοΐδες νήσοι, από τον αρχαίο λαό που κατοικούσε εκεί τους Τηλεβόες που με έδρα το νησί Μεγανήσι ασχολούνταν με την πειρατεία.

Καστός

Καστός

Καστός