Μαθράκι

Ελληνικό νησί Μαθράκι

 

Το Μαθράκι είναι ένα Ελληνικό νησί του Ιονίου πελάγους  με πλούσια βλάστηση, που ανήκει στα Διαπόντια νησιά. Είναι το μικρότερο  νησί των Διαπόντιων νησιών και αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στην Κέρκυρα.

Μαθράκι