Οινούσσες

Ελληνικό νησί Οινούσσες Οι Οινούσσες ή Οινούσσα είναι μια συστάδα Ελληνικών νησιών στο βορειοανατολικό Αιγαίο δίπλα στην Χίο. Οι Οινούσσες έχουν μια τεράστια παράδοση στην ναυτοσύνη καθώς από εκεί κατάγονται οικογένειες Ελλήνων εφοπλιστών και καπετάνιων.